Oruga

Perfecta per a superfícies grans

Eruga doble

Aquest model està compost per una guia superior, un perfil pla inferior i dos calaixos laterals de dimensions reduïdes per a l'autoenrotllament de les mosquiteres.

Cobreix superfícies grans.

La seva senzillesa d'ús la fa ideal per a zones de pas continu.

Eruga Simple

Aquest model està compost per una guia superior, un perfil pla inferior i un calaix lateral de dimensions reduïdes per a l'autoenrotllament de la mosquitera i un perfil lateral imantat.

Cobreix superfícies mitjanes (finestres o balconeres petites)

La seva senzillesa d'ús la fa ideal per a zones de pas continu.